Inspiratie uit oude bronnen

Temptation and expulsion in the Garden of Eden (Verleiding in en uitdrijving uit het paradijs). Chronicarium Vevetiis 1490.

In de handel wordt volop gebruik gemaakt van het thema verleiding om de aanschaf van producten te bevorderen.

Vreemd genoeg wordt verleiding door nog maar weinig fruittelers als middel ingezet om fruit te verkopen.