Welkom bij Stichting Schone Fruitteelt!

Deze website is bedoeld om u te informeren over de stichting, het voorbeeldproject fruitdoolhof, de krozenboomgaard, overig fruit* en biodiversiteit van de fruittuin.

Stichting Schone Fruitteelt heeft als doel om de fruitteelt te (laten) ontwikkelen tot een sector die breed wordt gewaardeerd door de schone producten** die zij voortbrengt. 

Ik wens u veel kijk- en leesplezier!

Ir. Thijs Banken

Voorzitter Stichting Schone Fruitteelt

 

*Recent is een korte pagina toegevoegd over een bijzondere zaailing van de Jostabes ('vondeling')  


**Schone producten zijn: schoon fruit en schoon milieu, landschapsschoon en natuurschoon.