Welkom bij Stichting Schone Fruitteelt!

Open dag 22 juli 2018 **

 

Deze website is bedoeld om u te informeren over de stichting, het voorbeeldproject fruitdoolhof, de krozenboomgaard, overig fruit en biodiversiteit van de fruittuin.

Stichting Schone Fruitteelt heeft als doel om de fruitteelt te (laten) ontwikkelen tot een sector die breed wordt gewaardeerd door de schone producten* die zij voortbrengt. 

*Schone producten zijn: schoon fruit en schoon milieu, landschapsschoon en natuurschoon.

** Zie ook https://eetverleden.nl/unieke-krozenboomgaard-vol-kerspruimen/.

 

Ik wens u veel kijk- en leesplezier!

 

Ir. Thijs Banken

Voorzitter Stichting Schone Fruitteelt