Welkom bij Stichting Schone Fruitteelt!

Deze website is bedoeld om u te informeren over de stichting, het voorbeeldproject fruitdoolhof, de krozenboomgaard, overig fruit en biodiversiteit van de fruittuin.

Stichting Schone Fruitteelt heeft als doel om de fruitteelt te (laten) ontwikkelen tot een sector die breed wordt gewaardeerd door de schone producten* die zij voortbrengt. 

 

Ik wens u veel kijk- en leesplezier!

 

Ir. Thijs Banken

Voorzitter Stichting Schone Fruitteelt

 

 

*Schone producten zijn: schoon fruit en schoon milieu, landschapsschoon en natuurschoon.